Dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan mikroçip kimlik sistemi, iki yılı aşkın bir süredir ülkemizde de uygulanmaktadır. Her hayvan için pirinç tanesi büyüklüğündeki çip, biyolojik uyumlu özel bir maddeden yapılmakta ve hayvana zararı olmaksızın derialtı yolla uygulanıp buradaki bağdoku ile birleşerek ömür boyu kalmaktadır.

Hayvan sahibi ile hekimin beraberce dolduracağı formda yer alan hayvana ait bilgiler ve çip numarası, sanal ortamda veritabanına kaydedilmekte ve özel okuyucusu sayesinde numara okunup gerektiğinde bu bilgilere ulaşılabilmektedir. Mikroçip uygulamasının zorunlu tutulduğu tüm ülkelerde ülkeye giren pet, gümrük kapılarında kayıt altına alınmaktadır.

Kayıt altına alınacak tüm hayvanların, ISO standartlarna uygun bir mikroçip taşıması istenmektedir. Ülkeye girişte yapılan bu kayıt sonucunda pet, ülke veritabanına sizin adınıza kaydedilmiş olmakta ve kimliği herhangi bir kayıp durumunda belirlenebilmektedir.

Pet kimlik ile Europetnet ve Interpetnet arasında entegrasyon çalışmaları devam etmekte olup,

bu organizasyonlar, mikroçip implantasyonu uygulanan ülkelerdeki veritabanlarını bir araya getirmeye çalışmaktadır.

Micro-Chip Uygulaması

www.monserveteriner.com- pet bakımı 24 saat