Laboratuar

www.monserveteriner.com- pet bakımı 24 saat

Kliniğimiz bünyesinde faaliyet gösteren Tanı Laboratuvarımız dünya standartlarında analiz hizmetleri sunarak en iyi teşhis ve tedavi yönteminin belirlenmesi ve uygulanması,

bununla birlikte veteriner hekimliği stajer öğrencilerinin laboratuvar tanı eğitimi ile ilgili bilgi ve becerilerini kazanabilmesi amacıyla kurulmuştur.

Tanı Laboratuvarımız; günümüzün teknolojik imkanları doğrultusunda kaliteli ve gerekli tüm cihaz ve ekipmanlara sahiptir.

Temel odak noktamız hayvan sağlığı olup; kapsamlı laboratuvar

hizmetleri, alanında deneyimli ve uzman hekimler ile teknikerler

tarafından verilmektedir. Laboratuvar ekibimiz ile uzman

klinik ekibimiz arasında sürekli bir iletişim bulunmakta ve

böylece hem rutin hemde daha komplike vakaların

etkin bir şekilde tanısı konulabilmektedir.

 

Laboratuvar hizmetleri Hematoloji, Klinik Biyokimya, Mikrobiyoloji, Seroloji başlıkları altında sunulmaktadır.

Bunun yanı sıra, belirli alanlarda dahil olmak üzere

daha özel analiz hizmetleride verilebilmektedir.

Laboratuvarımız aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hizmet vermektedir.

-Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) direktifleri doğrultusunda

(Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals)

TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarını uygulamak.

www.monserveteriner.com- pet bakımı 24 saat

-Ulusal ve uluslararası standart ve yönetmeliklere uygun analiz metotları kullanmak.
-Geçerli kılma, İç ve Dış Kalite Kontrol ve Değerlendirmeler ile analizlerin doğruluk (gerçeklik, kesinlik) ve güvenilirliğini sağlamak.
-Analiz sürecinde gerçekleştirilen tüm işlemleri kayıt altında tutarak izlenebilirliği sağlamak ve gerektiğinde sonuçları tekrar raporlamak.
-Veteriner Tanı Laboratuvarı alanındaki değişim ve gelişmeleri yakından izlemek.
-3. Taraf laboratuvalar ile sürekli iletişim halinde olarak gerektiğinde özel test hizmetlerinin karşılanmasını sağlamak.
-Analiz sonuçlarının mümkün olan en kısa sürede raporlanarak hasta sahiplerine iletilmesini sağlamak.

Laboratuvarımızda kullanılacak test metotlarının seçimi tüm Veteriner Tanı Laboratuvarları' nda olduğu gibi dikkate alınarak belirli titizlik çerçevesinde yürütülmektedir.

www.monserveteriner.com- pet bakımı 24 saat