Fizik Tedavi Ve Rahabilitasyon

Kedi ve köpeklerde merkezi sinir sistemi ve çevresel sinirlerle ile ilgili çeşitli felçler görülebilmektedir. Bunların nedeni çoğunlukla vurma

,çarpma,trafik kazası,yüksekten düşme ve benzeri durumlar olabildiği gibi merkezi ve periferal sinir sistemine bası yapan tümörler,

disk fıtıkları yada bazı yangısal nedenlere dayalı felçlerdir.

   oluştukları yere göre her ikibacak yada belli bölgelerde

şekillenebilirler.teşhis için kapsamlı nörolojik bir muayene

,röntgen MR yada Tomografi ile tespit edilebilmektedir.Tedavi yöntemi yine felcin yeri, nedeni, oluşumunun üzerinden geçen süre gibi kriterler

göz önünde bulundurularak seçilir. Tedavi seçenekleri ilaç tedavisi,

fizik tedavi, lazer, akupunktur ve cerrahidir. 

 

Felçli kedi köpeklerde bakım;

 

Felçli kedi ve köpeklerde özellikle temizlik önemlidir. İdrarını ve dışkısnı kaçıran hayvanların temiz ve kuru tutulması deride açılmaları ve yaraları önlemek açısından dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Hasta altı bezlerinin kullanılması ya da kedi ve köpekler için hazırlanmış bağlama bezler ile çözüm bulunabilir. Yine talk pudrası kullanılarak derinin kuru tutulması, açılan yaralara antibiyotikli pomadlar sürülmesi de diğer seçeneklerdir. 

İdrar keselerinde idrar biriken hastaların masajla idrar keselerinin boşaltılması gerekir. Yine dışkısını yapamayan hastalarda da masaj ya da lavman önemlidir. 

Hastaların yaşam kalitelerini arttırmak için tekerlekli askı aparatları-yürüteçler- vardır. Bunların da kullanılması hasta için yararlı olmaktadır

 

Bu tip hastalarda insan hekimliğinde olduğu gibi operasyon öncesi ve sonrasında Fizik tedavi şansı bulunmaktadır!!!

 

Veteriner tıbbın en hızlı popülarite kazanan bilim dallarından biri olan  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon konusunda her yıl birçok yeni kitap piyasaya çıkıyor, yeni çalışmalar yapılıp yeni yayınlar literatüre giriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyonun bu kadar popüler olmasının en önemli sebebi fizik tedaviye ihtiyaç duyan hayvan sayısının çok fazla olması. Daha iyi bakılıp beslenen daha iyi sağlık şartlarına sahip küçük dostlarımız artık daha uzun yaşıyor ve böylece fizik tedavinin en çok uygulandığı hasta grubu olan geriatrik (yaşlı) hasta popülasyonu hızla artıyor. Ortopedik ya da nörolojik operasyon geçiren hayvanların sayısı arttıkça fizik tedaviyle bu hastaların daha çabuk iyileştirilmesine dair talep de gittikçe artıyor. Ayrıca,  fizik tedavi ve rehabilitasyonun insanlara çok sık uygulanan bir prosedür olması ve olumlu sonuçlarının tüm hasta sahipleri tarafından bilinmesi de hayvanlara uygulanmasını kolaylaştırıyor.

 

Fizik tedavi; hasarlı ya da ameliyatlı bölgedeki kan dolaşımını ve lenfatik drenajı hızlandırarak iyileşmeyi çabuklaştırır. Yangı etkilerinin erken ortadan kalkmasını sağlar. Kollajen oluşumunu arttırarak iyileşmeyi hızlandırır. Eklem çevresindeki kontraksiyonlar önlenir ve normal eklem biyomekaniği çabuklaştırılır. Kas atrofisi yani kas erimesi önlenerek hem eklemler üzerine binen yük azaltılır hem de motor fonksiyon kazanım kolaylaştırılır. Eklem kapsülündeki sinirlerin etkilenmesiyle ağrı ilaçsız olarak baskılanır.

 Tıpda genellikle bir tanı yöntemi olarak kullanılan ultrasonografi aynı zamanda çok etkin bir fizik tedavi tekniğidir. Ultrasonografik ses dalgaları,  iyileşmeyi sağlayan kollajen dokunun yapımını ve yayılımını, derin dokularda kan dolaşımını ve eklemin hareket kabiliyetini arttırmaktadır. Ağrıyı ve kas spazmlarını azaltan terapötik ultrasonografi yara iyileşmesini de hızlandırmaktadır. 

Özellikle artrit ya da dejeneratif eklem hastalığı olan kedi ve köpekler fizik tedavi prosedürlerinden birinci derecede faydalanan hasta grubunu oluştururlar. Çektikleri kronik ağrı yüzünden hareket kabiliyetleri sınırlanan bu hastalar kaçınılmaz olarak kilo almakta, aldıkları kilolar sorunlu eklemlerinin üzerine daha çok yük binmesine sebep olmakta ve bu da ağrılarını daha da arttırmaktadır. Bu kısır döngünün sadece ağrı kesicilerle kesilmesi bu ilaçların uzun dönem kullanımının yarattığı problemler sebebiyle mümkün değildir. Eklem koruyucu ilaçların etkileri ise sanılandan çok daha sınırlıdır. Hastalara hareketlilik kazandırılması, kilo vermelerinin sağlanması, kas zayıflığının önlenerek eklem üzerine binen yükün azaltılması ve eklem ağrılarının kimyasal olmayan yöntemlerle hafifletilmesi ise ancak fizik tedavi protokolleriyle mümkün olabilmektedir.

 

Ortopedik operasyonlardan sonraki iyileşme sürecinde kemik iyileşmesi için uzun süre bandajda tutulan ekstremitenin fonksiyonlarına daha erken kavuşması kontraktüre uğramış kas gruplarına fizik tedavi uygulanmasıyla hızlandırılmaktadır. İşte bu yüzden, merkezimizde tüm ortopedi operasyonlarından sonra hastalarımıza fizik tedavi uygulanmakta ve böylece daha çabuk ve ağrısız normale dönmelerine çabalanmaktadır.

Fizik tedavi nörolojik problemlere sahip kedi ve köpeklerde de hayati önem taşımaktadır. Özellikle disk fıtıklarına ya da travmalara bağlı olarak omurilik hasarı oluşmuş hastalarda operasyon sonrası dönemde baskıdan kurtarılan omurilik ve sinir kökleri iyileşene kadar geçen sürede uyarı almadığı için kasılmayan ve kasılmayı adeta unutan kas gruplarının elektrostimülasyonla uyarılması ve kasılma özelliklerinin kaybolmasına engel olunması ya da bu kasların tekrar kasılmaya eğitilmesi tüm felçli hastalarda hayati önem taşımaktadır.

www.monserveteriner.com- pet bakımı 24 saat
www.monserveteriner.com- pet bakımı 24 saat