EKG & Ekokardiyografi & Renkli doppler

www.monserveteriner.com- pet bakımı 24 saat

 

 

Elektrokardiografi kalbin elektriksel çalışması ve performansını kaydeder.

Bu da bize kedi ve köpeklerin çeşitli kalp ritim kastalıklarının teşhisinde önemli

ölçüde yardımcı olmaktadır.

Biz operasyonlarımızda canlının tüm kalp çalışmalarını sürekli gösteren ve

kayıt yapan ECG monitorumuzdan izleyebilmekteyiz.

Kalp vücutta kan dolaşımını sağlayan dört bölmeli bir pompadır.

Bu pompanın sağdaki iki bölmesi vücuttan gelen oksijen düzeyi azalmış kanı

akciğerlere pompalama, soldaki iki bölmesi de

akciğerden gelen oksijeni artmış kanı bütün vücuda 

pompalama görevini yerine getirir.

                      

Sağdaki ve soldaki ikişer bölmeden esas pompalama işi büyük bölümler olan

  ventriküller tarafından yapılmaktadır. Kalp, pompalama işini, gevşeme

(diastol) evresinde ventiküller kan ile dolduktan sonra, kasılma (sistol) evresinde kasılma ile yapar.

Bu yaşam boyu devam eden bir döngüdür. Kalp kaslarının kasılarak vücuda

kan pompalama işlemi, tüm kaslarda olduğu gibi bir takım elektriksel uyarılarla gerçekleşir.

Bu pompalama sürecinde  kalp kapakları da kan akışını düzenler.
 

  Hastada doku hasarı riski olmayan, ağrısız tanı yöntemleri ile kalbin durumu

hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. Bu yöntemlerden biri de elektrokardiyografi (EKG ) dır.

En basit, en ucuz ve her yerde yapılabilen bir tetkik metodu olduğu için  sık kullanılır.

EKG’nin normal çıkması "her şey normal" anlamını gelmez.

Sonuçta EKG ile kalpteki her şeyi tespit  etmek de mümkün olmaz . 

EKG'nin normalden sapması bize kalpte bir şey

olabileceğini düşündürdüğü için ilk testtir ve çok faydalı

                      

     EKG ve Renkli Doppler ile ilgili ve

uygulama detayları için

lütfen kliniğimize danışınız!!

                      

0 232 426 11 26

www.monserveteriner.com- pet bakımı 24 saat