Cerrahi Müdahaleler

www.monserveteriner.com- pet bakımı 24 saat

Tüm evcil ve yabani hayvanların hastalıklarında, kliniğimizin bu bölümünde;

Cerrahi, Görüntülü Tanı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon hizmetleri verilmektedir.

Bu kapsamda, görüntüleme tanı yöntemleri olarak kliniğimizde; dijital röntgen, ultrasonografi, EKG ve hasta başı monitörü  hizmetleri verilmektedir.

Bu bölümde, göz, diş ve kulak hastalıklarına özel donanımlı tanı ekipmanları yanında yumuşak doku cerrahisi, ortopedik cerrahi, oral cerrahi, göz cerrahisi, sinir cerrahisi ve

mikrocerrahi operasyonlarının yapılacağı tam donanımlı

operasyon salonumuz ve olası komplikasyon durumunda

yoğun bakım ünitesi yer almaktadır.

Cerrahi bölümümüz, sağlıklı hayvanlarda, kastrasyon,kısırlaştırma

konsültasyonu, diş, göz, kulak ve anal glandların muayenesini

yaparak Koruyucu Hekimlik Servisine katkı sağlamaktadır.

 

Yumuşak Doku Cerrahisi Hizmetleri

-Sindirim sistemi (ağız, özefagus, mide, barsak, karaciğer, safra yolları) cerrahisi,
-Üriner sistem (böbrek, mesane, üretra) cerrahisi,
-Erkek genital organ (penis, prepusyum, testis ) cerrahisi,
-Diaframatik, abdominal ve inguinal herni cerrahisi,
-Hemolenfatik sistem cerrahisi (splenektomi),
-GDV yatkınlığı olan ırklarda koruyucu gastropeksi,
-Yara ve yanık tedavisinde greft ve flep uygulamaları,
-Abdominal ve göğüs boşluğu hastalıkları ve travmalarında konservatif ve cerrahi yaklaşımlar,
-Orta kulak hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavisi ( kulak yolu ablasyonları, bulla osteotomi,),

 

Ortopedi ve Travmatoloji Hizmetleri

-Kırık tedavisi (açık veya kapalı redüksiyon),
-Çıkık tedavisi (açık veya kapalı redüksiyon),
-Kalça eklemi problemlerinde değişik cerrahi yaklaşımlar,
-Diz eklemi çapraz bağ kopmalarında değişik cerrahi yaklaşımlar.

-Kalça displazisi (çıkığı) uzman görüşünde derecelendirme işlemi.

 

Oftalmoloji Hizmetleri

-Göz hastalıklarının tanısında direkt ve indirekt oftalmoskopi, dijital tonometri, okular ultrasonografi uygulamaları,
-Gözkapağı problemlerinde korrektif blefaroplasti,
-Göz ve eklenti organlarının travmatik, neoplastik ve genetik lezyonlarında rekonstrüktif cerrahi;

 

Glakom cerrahisi,
-Korneal hastalıkların sağaltımında mikrocerrahi yaklaşımlar ile kornea konjunktival transpozisyon (KKT) ile konjunktival pedikül greft (KPG) uygulamaları,
-Katarakt ve lens lukzasyonu cerrahisi,
-Lamellar ve penetran keratoplasti yöntemi ile kornea nakli.

 

Diş hekimliği hizmetleri
-Ağız haritası hazırlama,
-Manuel ve skaler ile detartaraj,
-Polisaj,
-Periodontal tedavi,
-Endodontal (kanal) tedavi,
-Ekzodontal (açık veya kapalı diş çekimi) tedavi,
-Ortodontik (hatalı kapanış bozukluklarının düzeltilmesi) tedavi,
-Restoratif diş hekimliği ve çene cerrahisi hizmetleri.

 

Anestezi ve Reanimasyon hizmetleri


Uzman ve teknisyenden oluşan anestezi ekibi; genel anestezi (katı ve gaz anestezisi), lokal anestezi, sedasyon, monitorizasyon, ağrı idaresi ve yoğun bakım hastalarından sorumludur.yakın zamanda kuracağımız Anestezi servisi kliniğimizde gerçekleştirilen tüm operasyonlar ve tanı amaçlı uygulamalarda devrededir. Ekip; anestezi ve premedikasyon öncesi tüm hastaların fizyolojik değerlendirmelerini yapar. Anestezi sonrası tüm hastalarda bilinç yerine gelene kadar monitörizasyon, sıvı sağaltımı, analjezi uygulamaları gerçekleştirir ve hastayı gözlem altında tutar. Küçük hayvan yoğun bakım ünitesi, operasyon sonrası durumu kritik hastaların takibini ve medikal müdahalesini gerçekleştirir.